Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
måndag
27
mars

Samråd om Skruvs vattenskyddsområde

Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Därför har Lessebo kommun låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Skruvs vattentäkt. Vattentäkten utgörs av två grundvattenbrunnar som ligger norr om Skruvs samhälle (mot Skruvby och 25:an).

Nu vill vi ge alla boende och verksamhetsutövare inom det planerade vattenskyddsområdet möjlighet att ta del av förslaget och att komma med synpunkter!

Evenemangsfakta
Datum:27 mars
Karta:
Tid:18:00
Plats: Folkets Hus i Skruv
Fler tillfällen

Synpunkter och frågor

Du kan redan nu tala om för oss vad du tycker! Lämna dina synpunkter skriftligen till tekniska förvaltningen senast den 9 april 2017 antingen via epost jens.olsen@lessebo.se alternativt via post Lessebo kommun, Jens Olsén, 365 31 Lessebo.

Det är viktigt att du anger namn, adress eller fastighetsbeteckning samt telefonnummer.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Jens Olsén (VA-chef) på tekniska förvaltningen, telefon 0478-125 52, epost jens.olsen@lessebo.se.

Mer information

Mer information och kartan i större format finns här på hemsidan, samt på Folkets Hus i Skruv och kommunhuset i Lessebo.


Senast uppdaterad: 14 mars 2017
Publicerad: 27 mars 2017 kl. 08.42

Kultur och fritidsförvaltningen

  • Caroline Arvill - Kultur- och fritidschef
    Förvaltning/Avdelning: Kultur- och fritidsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 67

  • Gunilla Aronsson - Kultur- och fritidsassistent
    Förvaltning/Avdelning: Kultur- och fritidsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 19

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se