Informationsmöten vattenskyddsområde Lyckebyån

Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommuner bjuder in till öppna möten om förslag till vattenskyddsområden utmed Lyckebyån. Kommunerna arbetar gemensamt för ett sammanhållet vattenskyddsområde för de vattentäkter som är beroende av Lyckebyåns vatten.

Informationsmaterial

I arbetet med utformningen av vattenskydd är det viktigt att få med synpunkter från boende och verksamma i berört område, eftersom det kan innebära restriktioner och ökat hänsynstagande.

Informationsmaterial finns på www.lyckebyan.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Materialet finns även tillgängligt på följande ställen:

 • Vattenverket i Lyckeby
 • Biblioteket i Emmaboda
 • Biblioteket i Folkets Hus i Kosta

Välkommen till informationsmöte

Du är välkommen på fyra informationsmöte:

 • Vattenverket i Lyckeby torsdag 9 mars kl 19.00 – 21.00
 • Allhallen i Holmsjö måndag 13 mars kl 19.00 – 21.00
 • Emmaboda Folkets Hus tisdag 14 mars kl 19.00 – 21.00
 • Kosta Folkets Hus torsdag 23 mars kl 19.00 – 21.00

Lämna synpunkter

Dina synpunkter ska vara inlämnade senast den 30 april till:

Senast uppdaterad: 14 mars 2017
Publicerad: 7 mars 2017 kl. 13.23

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se