Informationsmöte vattenskyddsområde Skruv

Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten och att trygga en långsiktig vattenförsörjning. Därför har Lessebo kommun låtit ta fram ett förslag till nytt vatten-skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Skruvs vattentäkt. Vattentäkten utgörs av två grundvattenbrunnar som ligger norr om Skruvs samhälle (mot Skruvby och 25:an).

Välkommen till informationsmöte

Nu vill vi ge alla boende och verksamhetsutövare inom det planerade vattenskyddsområdet möjlighet att ta del av förslaget och att komma med synpunkter!Den 27 mars 2017 kl.18.00 är du välkommen på informationsmöte i Folkets Hus i Skruv.

Frågor och synpunkter

Du kan redan nu tala om för oss vad du tycker! Lämna dina synpunkter skriftligen till tekniska förvaltningen senast den 9 april 2017 antingen via epost jens.olsen@lessebo.se alternativt via post Lessebo kommun, Jens Olsén, 365 31 Lessebo.

Det är viktigt att du anger namn, adress eller fastighetsbeteckning samt telefonnummer.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Jens Olsén (VA-chef) på tekniska förvaltningen, telefon 0478-125 52, epost jens.olsen@lessebo.se.

Mer information och kartan i större format finns här på hemsidan, samt på Folkets Hus i Skruv och kommunhuset i Lessebo.

Senast uppdaterad: 14 mars 2017
Publicerad: 14 mars 2017 kl. 10.08

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se