Avverkning i området kring elljusspåret i Kosta

Den 27 mars till 28 april kommer föryngringsavverkning att göras av Sveaskog i de grönmarkerade avdelningarna, för att sedan skapa en ny generation skog.

Naturvårdshänsyn

Naturvårdshänsyn kommer göras genom att lämna evighetsträd och skapa ett antal höga stubbar. Vissa trädgrupper kommer lämnas. I ljusgrön avdelning kommer vi att lämna fler evighetsträd för att gynna natur- och upplevelsevärden. Föryngringsavverkningen kommer att efterföljas av utkörning av ris, markberedning och plantering. Gallring kommer utföras i de gulmarkerade avdelningarna. Ca 30 % av trädstammarna tas bort för att ge kvarvarande trädstammar ökad tillväxt genom mer utrymme, ljus och näring. Kantzon lämnas mot Iglagöl där lövträd kommer att gynnas.

Av säkerthetsskäl

Under perioden kan det bli ris och spår på vägar och leder. I så fall återställs detta när åtgärderna är klara. Det är av säkerhetsskäl förbjudet att vistas närmare än 100 meter från skogsmaskinerna när de avverkar på området.

Upprustning av elljusspåret

Efter avverkning kommer Lessebo kommun att börja rusta elljusspåret och bygga en utehinderbana/gym samt en mindre rastplats. Även motionsspåren kommer att ses över.

Kontakt

Sveaskog
Kajsa Henriksson - Områdesansvarig
Telefon: 010-544 96 89
E-post: kajsa.henriksson@sveaskog.se

Lessebo kommun
Caroline Arvill - Kultur- och fritidschef
Telefon: 0478-125 67
E-post: caroline.arvill@lessebo.se

Senast uppdaterad: 22 mars 2017
Publicerad: 22 mars 2017 kl. 11.12

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se