Naturvårdsbränning i Stocksmyr-Brännan

I lördags genomfördes en naturvårdsbränning i naturreservat Stocksmyr-Brännan, cirka 5 kilometer väster om Kosta. Bränningen omfattade 23 hektar. Brandrök från området kan kännas flera dagar efter bränningen.

Öka attraktivitet

Syftet med bränningen är att minska mängden gran och öka arealen lövskog i reservatet. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktiva för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. De flesta tallarna förväntas överleva branden.

Planering

Naturvårdsbränningar är noga planerade och använder sig av naturliga gränser (exempelvis sjöar) för att säkerställa att branden inte sprider sig. Vind, regn och markens fuktighet är avgörande för när bränning kan ske, dels för att uppnå önskad effekt, dels för att säkerheten inte ska riskeras. Därför är det också svårt att i förväg planera en exakt tidpunkt för en bränning.

Efter bränningen

Länsstyrelsen bevakar brännan med omgivningar regelbundet tills det har varit 3 rökfria dagar. Länsstyrelsen vill uppmana allmänheten att under året vara mycket försiktig om man besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Mer information

För att boende och verksamma i närområdet ska påverkas så lite som möjligt meddelar Länsstyrelsen tidpunkt för naturvårdsbränning på sin hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och via Sveriges Radios Trafik. Bränningsledningen har kontinuerlig kontakt med räddningstjänsten
och det finns ingen anledning för allmänheten att kontakta SOS Alarm så länge man är säker på att röklukten kommer från naturvårdsbränningen. 
Bränningen är del av EU-projektet Life Taiga. Mer information om naturreservatet och naturvårdsbränningsprojektet Life Taiga finns på http://www.lifetaiga.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 22 maj 2017
Publicerad: 19 maj 2017 kl. 13.42

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se