Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu kan du tycka till om kulturen i Lessebo kommun!

Det är öppet för alla att lämna remissvar på remissutgåvan av den nya Kulturplanen, ta chansen och tyck till!

Om Kulturplanen för  Lessebo kommun.

Verksamhetplanen är kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå och börjar gälla 2018. Kulturplanen är grundad på kulturdialog med kulturföreningar, enkät om kultur riktad till allmänheten samt åsikter och inskick till förvaltningen.Beslut om slutgiltig verksamhetsplan för kultur tas i kultur- fritids-och teknisk nämnd den 18 december för senare beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Ladda hem remissutgåvan av Kulturplanen här

Följande frågor ställs till remissutgåvan.

Fungerar den nya verksamhetsplanen för kultur i Lessebo kommun som ett bra underlag för framtida utveckling? Är det något du saknar eller vill rätta till? Mejla ditt svar till kulturochfritid@lessebo.se

Remissyttrande kan lämnas till och med den 30 oktober 2017.


Dina uppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PuL) och används enbart i syfte för remissyttrandet. Inlägg till kommunen omfattas av offentlighetsprincipen, hänsyn tas ej till anonyma inskick.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 2 oktober 2017 kl. 15.08

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Fernando Germond Corrêa - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 070-347 20 73

 • Linda Vingren - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Göran Jörgensson - Ekonomi-/IT-chef
  Förvaltning/Avdelning: Ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 31

 • Jan-Peter Elf - Personalchef
  Förvaltning/Avdelning: Personalkontoret, Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 25

 • Caroline Arvill - Kultur- och fritidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kultur- och fritidsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 67

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 00

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se