Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Höga flöden i vattendrag i Kronobergs län

Med anledning av den senaste tidens regnande är det för närvarande höga flöden i vattendragen i Kronobergs län.

Flödesläget är allmänt högt i alla vattendrag i länet omkring de nivåer som återkommer cirka vartannat till vart tionde år. SMHI har gått ut med en vädervarning klass 1 för sex flöden i Kronobergs län. En klass 1 varning innebär höga flöden i vattendrag som kan medföra mindre översvämmingsproblem. De sex flöden som berörs i klass 1 varningen är Mörrumsån, Bräkneån, Mieån, Helge å, Lagan och Ronnebyån. Varningen för Ronnebyån rör inte Lessebo kommun utan längre nedströms. Störst risk för problem förefaller för tillfället vara i Mörrumsån runt Gemla.

Efterssom flödesläget är allmänt högt uppmanas markägare runt vattendrag att se över så att det inte finns föremål som riskerar att flyta iväg om vattennivån stiger och därmed orsaka fördämningar med risk för översvämning.

Läs mer:
 

 

.

Senast uppdaterad: 5 januari 2018
Publicerad: 5 januari 2018 kl. 18.52

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Fernando Germond Corrêa - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 070-347 20 73

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se