Ungdomsstipendium

Lessebo-Hovmantorp Rotaryklubb vill premiera ungdomar som gjort framsteg inom någon fritidsaktivitet, idrotts- eller kulturell verksamhet genom att årligen dela ut ett stipendium på 1500 kronor.

Har du förslag

på lämplig kandidat anmäl gärna detta till någon i vår rotaryklubb, eller skriv ett brev.
Stipendiaten skall vara verksam och boende i vår kommun och vara mellan 15-25 år. Framstegen bör grundas på aktuell prestation.
Anmälan skall ha inkommit till klubben senast 1 maj 2018 med angivande av stipendiatens namn och adress, ålder, typ av fritidsverksamhet och motivering i övrigt varför Du anser att det är en lämplig kandidat.
Anmälan kan lämnas i slutet kuvert märkt "Ungdomsstipendium Rotary" och lämnas till receptionen på Folkets Hus i Hovmantorp eller skickas/lämnas med brev till Marie Abrahamsson, Prästgatan 9, 365 41 Hovmantorp.
Uppge Ditt eget namn och telefonnummer som förslagsställare. Rotaryklubben beslutar enhälligt och väljer ut stipendium.
Stipendiet delas ut under våren 2018 och senast 1 juli.
Välkomna med förslag.

Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Publicerad: 19 februari 2018 kl. 09.26

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se