Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utreder gemensam överförmyndarverksamhet

Lessebo kommun deltar tillsammans med Växjö, Alvesta och Tingsryds kommuner i en gemensam utredning kring överförmyndarverksamheten.

Utredningen föreslår att man samlar verksamheten i ett gemensamt kansli i Växjö och med en gemensam nämnd med representanter från samtliga ingående kommuner.

Genom att samverka i en gemensam verksamhet med flera kommuner blir antalet medarbetare fler och sårbarheten minskar. Utgångspunkten är att det kommer kunna gå att träffa handläggare på plats i Lessebo även efter förändringen. Till skillnad från andra kommuner är verksamheten i Lessebo idag väl bemannad men är sårbar vid semester och sjukdom.

Kommunstyrelsen har i början på april beslutat gå vidare i arbetet och slutgiltigt beslut tas i fullmäktige i den 24 september. Tanken är att den nya gemensamma verksamheten ska börja arbeta den 1 januari 2019.

Senast uppdaterad: 12 april 2018
Publicerad: 12 april 2018 kl. 08.22

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Jan-Peter Elf - Tillförordnad socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se