Skönlitteratur på dag om kompetensutveckling

Intervju: Den 3 april samlades personalen inom Lessebo kommuns grund-, sär-, gymnasie- och vuxenutbildning, SFI och Bron för en gemensam kompetensutvecklingsdag. Syftet var att utbyta erfarenheter inom våra prioriterade målområden genom kollegialt lärande.

Totalt deltog runt 350 personer under en halvdag varav ungefär hälften på högstadieskolan Bikupan i Lessebo och den andra gruppen i Hovmantorp. Anna Ekström arbetar till vardags på Bikupan och är förstelärare i Ämnesövergripande och Språkutvecklande arbetssätt. Hon var en av dem som delade med sig i en workshop under kompetensutvecklingsdagen.

Du var en av dem som höll en workshop på studiedagen, vad pratade du om?

- Den workshop jag ansvarade för handlade om hur man kan utveckla ämnesövergripande arbete med hjälp av skönlitteratur, berättar Anna Ekström. Det går bra att använda sig av berättande texter även i de högre klasserna för att lättare kunna relatera ämnet till bilder man får från de skönlitterära texterna.

Idag använder Anna skönlitteraturen mest i ämnena SO och svenska men även lite inom biologi när det till exempel handlar om frågor kring sex och samlevnad.

- De skönlitterära texterna ger ett engagemang hos eleven och gör att de kan koppla ämnet till egna erfarenheter, säger Anna. Att använda sig av både det fiktiva och av fakta från läroböckerna får man igång en naturlig diskussion hos eleverna om källkritik och vad som faktiskt är sant och vad som kan vara en mer subjektiv upplevelse.

Att väva in skönlitteratur är genomgående i kurserna och Anna återkopplar ofta till de böcker som använts i de slutuppgifter som eleverna har.

Har du några tips och verktyg som du delade med dig av?

- Jag visade på några skrivmallar som går att använda i undervisningen, säger Anna. I workshopen diskuterade vi också om hur läsande och skrivande hänger ihop och att det är viktigt för att ha en bra inlärning.

Hur blev responsen på din workshop?

- De som deltog på workshopen arbetar i spridda årskurser och diskussionerna handlade mycket om hur man ska göra för att väga in litteratur i undervisningen, berättar Anna. Vi hade också en diskussion om skolbibliotekens viktiga roll och hur man kan använda sig av bibliotekarierna.

Anna menar att biblioteken är en lysande resurs för att få tips på bra och relevant litteratur för de kurser som man som lärare undervisar i.  

- Ibland kommer biblioteket till oss på skolan och ibland går vi dit, berättar Anna. Men det hade såklart underlättat om vi haft ett bibliotek här på skolan, det hade varit en bra studiemiljö.

Vad är den största förändringen för dig efter att du blev förstelärare?

- Det är framförallt tiden som är skillnaden, menar Anna. Som förstelärare har jag tid att dela i ämnesövergripande projekt och arbeta med utvecklingsfrågor.

Anna har varit förstelärare i snart fyra år varav två med inriktningen inom språkutvecklande arbetssätt.

Vad är det roligaste i ditt jobb?

- Det är alla olika elever med olika bakgrund och det ger perspektiv även på mitt eget liv, säger Anna. Och att jag får jobba med det jag tycker är som mest intressant; böcker, läsning och de intressanta SO-ämnena.

Senast uppdaterad: 25 april 2018
Publicerad: 25 april 2018 kl. 11.50

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se