Kommunen bjuder in till möte om torkan

Med anledning av sommarens torka har vattennivåerna sänkts oroväckande mycket och det råder foderbrist för många djurhållare. Bland annat har bevattningsförbud införts för det vatten som kommer från det kommunala dricksvattnet och kommunen har också gett möjlighet för djurägare att använda kommunal mark för bete.

Under augusti kommer kommunen följa utvecklingen och föra en dialog med såväl länsstyrelse, räddningstjänst samt lokala djurhållare som bjuds in till ett möte. Miljösamordnare Ullabritt Rundqvist är utsedd till kontaktperson för frågor som rör torkan. Hon nås på 0478-125 16 eller ulla-britt.rundqvist@lessebo.se.

Inbjudan till möte

Lessebo kommun bjuder in djurhållare (nöt, häst, får med mera) till ett möte med anledning av torkan som orsakat foderbrist och låga vattennivåer. Syftet med mötet är att samla upp vilka behov du som djurhållare har till följd av torkan. Kommunen tillsammans med räddningstjänsten är också intresserade av att inventera vilka resurser som finns i form av vattentankar och liknande att använda till exempel i samband med skogsbrand eller för andra vattentransporter.

  • När: Tisdagen den 21 augusti klockan 19.00
  • Plats: Kommunhusets caféteria, Storgatan 78, Lessebo (ingång entrén)
  • Anmälan senast den 20 augusti klockan 12.00 på info@lessebo.se eller 0478-125 00
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Publicerad: 14 augusti 2018 kl. 15.55

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se