Kommunen ordnar så att du kan rösta i valet

Det är Sveriges alla kommuner som ordnar med vallokaler och ser till att det finns platser som du kan rösta på och personer som kan ta emot rösterna. Det gäller också i Lessebo kommun där det är Valnämnden och kommunkansliet som är ansvariga för valet. Sara Nilsson är kanslichef på Lessebo kommun och tillsammans med Ann Strand Robért arbetar hon med valet.

Läs mer om valet här på hemsidan!

 

Var kommer man kunna rösta i Lessebo kommun?

- Förtidsröstningen började den 22 augusti och då finns ett antal platser runt om i kommunen att rösta på, framförallt på biblioteken. På valdagen den 9 september finns det en vallokal i varje valdistrikt, totalt sex stycken, berättar Sara Nilsson.

Öppettiderna under förtidsröstningen varierar och går att hitta dels på kommunens hemsida men också anslaget vid biblioteken och de övriga röstmottagningsställena.

När vet man hur det går i valet?

- Redan på valnatten kommer ett preliminärt resultat som brukar vara ganska rättvisande. Den räkningen görs i vallokalen på kvällen, säger Sara Nilsson. Sen görs en slutlig räkning på Länsstyrelsen några dagar efter valet och är det jämnt kan de sista frågetecknen redas ut då.

Hur många arbetar med valet?

- På kommunkansliet är vi framförallt två personer som arbetar med valet, och så har vi valnämnden som fattar beslut i olika frågor, säger Sara Nilsson. Men det stora jobbet görs av de personer som tar emot röster, där har vi ett femtiotal personer som är med och gör en insats. Det är ansvarsfulla personer som vi känner till och som vi vet kommer göra ett bra arbete.

Vad gör en kanslichef utöver valet?

- Mycket handlar om vardagsarbetet med kommunens administration kring kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, berättar Sara Nilsson. Just nu pågår ett utvecklingsarbete där vi ser över rutiner för handlingar, arkiv och posthantering inom kommunens olika förvaltningar och nämnder.

Som kanslichef har Sara ansvar för ett antal olika verksamheter i kommunen, däribland IT-verksamheten, måltidsorganisationen, växel och reception, säkerhet- och krisberedskap samt överförmyndarverksamheten.

Och till sist, har du något ställe i kommunen som du tycker man borde besöka?

- Jag älskar inlagd sill och lax, och då måste man äta lunch på Kosta Boda Art Hotel, säger Sara. Förrättsbordet är oftast så gott att ingen varmrätt får plats.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2018
Publicerad: 30 augusti 2018 kl. 10.15

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se