Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Toppbetyg av äldre i jämförelser

Omsorgen i Lessebo kommun får toppbetyg när de äldre svarar själva. 96 procent av de svarande säger att de är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten. 88 procent säger detsamma om särskilt boende.

- Det är ett mycket glädjande resultat, säger socialchef Fernando Germond Correa. Vi har legat högt i dessa mätningar ett tag och det är all vår personal som gör detta möjligt. Jag vill verkligen skicka ett varmt tack till all personal för deras fantastiska insatser.

Det går att följa kommuners resultat och också jämföra kommuner inom olika verksamhetsområden, inte bara omsorg om äldre. Databasen heter Kolada och samlar en mängd verksamhetsmått från kommuner och landsting.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2018
Publicerad: 8 oktober 2018 kl. 07.45

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Annika Fröberg - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se