Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fler bostäder när Lessebo satsar mot 10 000 invånare

OECD-analysen för Kronobergs län visar att det finns många utmaningar kvar, utmaningar som Lessebo kommun arbetar med och är redo för. Christina Nyquist är kommunchef och välkomnar rapporten från OECD och ser den som en hjälp i arbetet med att nå kommunens mål om 10 000 invånare år 2025.

- Vi vet att det finns utmaningar på arbetsmarknaden och med kompetensmatchning, säger Christina Nyquist. Vi behöver ännu mer än tidigare matcha arbetskraften mot lediga arbeten och möta de behov som företag och arbetsgivare har.

Lessebo kommun ingår i Växjös arbetsmarknadsregion och många invånare pendlar till bland annat Växjö. Samtidigt har flera av företagen i kommunen ett stort behov av att anställa ny arbetskraft. Konjunkturen är god.

Ett annat område som Kronobergs län behöver arbeta med framöver är att öka inflyttningen. Fler boende behövs för att tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Och detta gäller som sagt även Lessebo kommun.

- Vi har ett starkt tryck på bostäder idag, säger Christina Nyquist. Vi har nya attraktiva villatomter framme för byggstart och beslutade nya bostäder i Lessebo och Hovmantorp men även planer i övriga kommunen. Fler bostäder kommer vara nyckeln för att vi ska kunna öka i invånarantal och möta behoven från företagen.

Senast uppdaterad: 30 november 2018
Publicerad: 30 november 2018 kl. 09.11

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Jan-Peter Elf - Tillförordnad socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se