Fyra som för förskolorna framåt

Framåt. Det är den tydliga riktningen som Lessebo kommuns fyra förskolechefer jobbar mot. Efter en förändring för ett drygt år sedan är det renodlade förskolechefer som ansvarar för kommunens förskolor. Mycket är dessutom på gång, till exempel en helt ny läroplan för förskolan som börjar gälla till sommaren. Samtidigt blir barnen i förskolan fler och det pågår ett gemensamt utvecklingsarbete i Lessebos utbildningsverksamhet.

- Det är en stor styrka att arbeta i grupp på det sätt vi gör idag, säger Kerstin Linell som bland annat ansvarar för öppen förskola på familjecentralen i Lessebo samt en förskola i Hovmantorp och en i Lessebo. Mervärdet är att vi kan skapa en likvärdighet i kvalitet och innehåll i alla kommunens förskolor. Vi ska ha samma pedagogiska grund men den kan utföras olika på förskolorna.

Alla fyra förskolechefer utstrålar att samarbetet medfört mycket positivt för hela verksamheten, goda exempel går fort att fånga upp och föra vidare. I det kvalitetshöjande arbetet finns kvalitetsnätverk där personal från olika förskolor träffas och tar tag i en speciell fråga. Det gör att personal från olika delar av kommunen får möjlighet att tillsammans med kollegor ansvara för arbetet med rutiner och utvecklingsarbete. Med sina olika kompetenser gör de fyra förskolecheferna varandra starkare.

- En likvärdig förskola var än i kommunen man bor är en viktig utgångspunkt, säger Marina Svensson som är chef över förskolor i Skruv och Kosta. Trots allt är det så att de flesta föräldrar väljer den förskola som är på den ort man bor eller den förskola som ligger närmast hemmet.

Och nya barn kommer till hela tiden. Det har senaste åren fötts många barn och det flyttar in barnfamiljer som gör att det blir fler barn på förskolorna. Bland annat berättar cheferna om det nya bygget av förskola som pågår i Lessebo vid Hackebackeskolan. Fler byggplaner finns för att möta behovet och skaffa bättre lokaler. Fler barn och unga i kombination med ett övergripande utvecklingsarbete med sikte att höja skolresultaten gör att det händer mycket inom utbildningen i Lessebo kommun. Målet är samlat i Utbildningsnämndens vision som handlar bland annat om just livslångt lärande, kunskap och kreativitet.

- Vi samarbetar inte bara mellan förskolorna, utan även med alla övriga skolor i kommunen, berättar Anna-Karin Söderberg som ansvarar för förskolor i Lessebo. Med den nya läroplan som är på gång till sommaren kommer begreppet undervisning användas och nu arbetar vi med att synliggöra vad i verksamheten som ryms i detta begrepp. Genom att göra detta arbete som ett team gynnar det hela verksamheten och vi kan göra ett bättre jobb för alla barnen.

Läroplanen är ett nationellt styrdokument och den nya planen för förskolan börjar gälla från höstterminen. Redan när beslutet kom och innehållet blev känt började Lessebo kommuns förskolor arbeta med innehållet och de förberedelser som krävs för att kunna leva upp till innehållet.

- En ny läroplan väcker frågor om bland annat kompetensutveckling och där har vi nu en gemensam struktur för detta, säger Anna Johansson Liljegren, chef för förskolor i Hovmantorp. Förskolan är starten på det livslånga lärandet och det vi gör spelar stor roll för vad som sen händer i grundskolan och på gymnasiet. Att undervisning kommer in som begrepp i förskolan är väldigt positivt.

Samspel, utbyte mellan förskolorna och kvalitet är saker som återkommer när de fyra förskolecheferna berättar vad de arbetar med. Det är klart att mycket kommer hända framöver.

Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Publicerad: 1 februari 2019 kl. 08.29

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se