Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Linnéstudenter undersöker ungas teknikintresse

Jonas Andersson, Mara van der Kamp, Shant Kerbabian, Rosita Sand och Jennifer Wood

Unga är intresserade av vetenskap, men inte alltid på det sätt som skolan presenterar den. Det är en av ingångarna som ett antal studenter från Linnéuniversitet hade med sig när de besökte Lustigkulla skola i mitten på mars. Under ett par dagar besöker gruppen Lustigkulla skola och Björkskolan för att undersöka ungas inställning till vetenskap och teknik.

Rosita Sand arbetar på Lustigkulla skola i Kosta och hon tog emot gruppen studenter med öppna armar.

- Som lärare har jag inga problem att få med allt som relevant i undervisningen även om vi mixar lite mellan ämnena, säger Rosita Sand. Ska man väcka elevernas lust att lära så behövs att man möter dem där de finns just nu.

Projektet som studenterna från Linnéuniversitetet är en del är en förstudie kring ett Science center i Kronobergs län. Det är Region Kronoberg som finansierar förstudien och den är sammankopplad med det arbete som pågår inom Mot nya höjder – ett projekt som flera klasser och lärare i Lessebo kommun deltagit i.

- Studenterna besöker oss på skolan och är med på lektionerna, berättar Rosita Sand. Men de kommer också intervjua eleverna för att få fram deras syn på livet och stora globala frågor som kan spela in.

Det finns ett intresse för frågor som klimat och sociala frågor bland unga. Men studenterna konstaterar att det inte alltid är så att eleverna kopplar samman detta till naturvetenskap och teknik. Mer insikt om detta är något som studenterna från Linnéuniversitet hoppas på att få under sina besök runt om i Lessebo kommun.

Senast uppdaterad: 21 mars 2019
Publicerad: 21 mars 2019 kl. 09.53

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se