Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mata inte vildsvinen

Kommunstyrelsen i Lessebo har beslutat att det är förbjudet att mata vildsvin på kommunens mark. Vildsvinen är ett problem för många markägare i Lessebo kommun och kommunen har därför tagit detta beslut som en åtgärd för att minska problemen.

Djurhållare och markägare från Lessebo kommun hade möte den 24 april i år. Kommunen representerades av tjänstemän och politiker. En frågeställning som uppkom under mötet och var viktig för mark och djurägarna var hur vildsvinen hanteras på utarrenderad och kommunal mark. Upplevelsen var att vildsvinen skapar större problem än vad torkan gjorde. Lessebo kommun bör därför genomföra åtgärder som motverkar problemen.

Förutom att besluta om förbudet att utfordra på kommunal mark gavs även ett uppdrag på att titta på en utökad skyddsjakt. Kommunchef Christina Nyquist fick också ett uppdrag att ordna möte med Sveaskog som äger mycket mark i Lessebo kommun och med Jägarförbundet för att ytterligare diskutera frågan kring vildsvin.

Senast uppdaterad: 11 juni 2019
Publicerad: 11 juni 2019 kl. 08.00

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Annika Fröberg - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se