• Minimera Visa
  2022-06-23
  Eldningsförbud i Kronobergs län
  Från och med fredagen den 24 juni klockan 12.00 och tills vidare gäller eldningsfö... Läs mer

Trygghetsmätning på gång

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och din kommun årligen en trygghetsmätning i den kommun där du bor samt i ett flertal andra kommuner.

Varje kommun är indelad i olika områden och i varje område är det ett slumpvis urval, i åldersgruppen 16-85 år, på 300 personer från folkbokföringen som tillfrågas.

- Vi är mycket angelägna att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt, oavsett om det är ett lugnt område på landet eller ett mer problemutsatt område, säger Patrik Itzel som är beredskaps- och säkerhetssamordnare på Lessebo kommun. Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Fakta om undersökningen

 • Den 15/8 2019 skickas det ut ca 71 000 enkäter tillsamman med ett följebrev med information i region Syds 58 kommuner vilka är indelade i 239 områden.
 • Ca två veckor efter skickas det ut en påminnelse i form av ett vykort till de där svaret inte kommit in.
 • Ytterligare två veckor senare skickas det ut en ny påminnelse med ett nytt exemplar av enkäten.
 • I början av oktober avslutas insamlingen av undersökningen.
 • Därefter sammanställs resultaten och kvalitetskontrolleras.
 • I slutet av oktober och början av november kommer polis och kommuner att ta del av resultaten
Senast uppdaterad: 13 augusti 2019
Publicerad: 13 augusti 2019 kl. 08.00

Kommunikation

 • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se