Arbetet med ny cykelväg inleds

Nu har arbetet med den nya cykelvägen påbörjats. Det är vid norra delen av Kvarndammen, mellan Skolgatan och Allhallen som gång- och cykelvägen kommer byggas. Bygget är en satsning på trafiksäkerhet i Hovmantorp.

I samband med arbetet kommer träd att tas ner. Vattnet i Kvarndammen kommer tillfälligt att sänkas för att kunna utföra schaktningsarbeten i anslutning till dammen. Med den nya gång- och cykelvägen blir det nu möjligt att ta sig runt hela Kvarndammen som finns i centrala Hovmantorp. Dammen har en lång historia i Hovmantorp och stråket genom Hembygdsparken är redan väl använt. Den nya gång- och cykelvägen ökar nu möjligheterna till fina promenader.

Arbetet med den nya cykelvägen skall vara färdigställt i slutet av november.

Senast uppdaterad: 27 september 2019
Publicerad: 27 september 2019 kl. 11.40

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se