Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygge: Fiber och dricksvatten i Hovmantorp

Meddelande: Lessebo kommun och Wexnet samarbetar just nu kring fiberdragning och byte av dricksvattenserviser i Hovmantorp. Nu är det arbete längs Kårlandavägen som är aktuellt. Under perioden som arbetet sker kommer det vara begränsad framkomlighet och vattnet kommer vara avstängt i perioder.

Följande information har lämnats till berörda fastighetsägare

I samband med Wexnets fiberdragning kommer Lessebo kommun att byta dricksvattenserviserna till fastigheterna på Kårlandavägen.

Arbete och grävning kommer ske även i trädgårdar på berörda fastigheter. Har ni växter, slinga för robotgräsklippare eller annat som är ömtåligt, ta kontakt med personalen på plats. Ni kan också märka ut dessa ömtåliga saker.

Under dessa arbeten kommer det att vara störningar i framkomligheten på gatan samt i dricksvattenleveransen. Efter avstängning av dricksvattnet kan det vara grumligt och missfärgat. Spola då i kranen tills vattnet blir klart igen. Parkera om möjligt inte bilar på gatan mellan 07-16.

Arbetena kommer att utföras av Eltel Networks och Lessebo Åkericentral med start vecka 41.

Tack för din förståelse

Lessebo kommun i samarbete med Wexnet

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019
Publicerad: 4 oktober 2019 kl. 13.45

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se