Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fjärrvärme och fiber i Lessebo

Meddelande: Med start i januari kommer det ske arbeten i Lessebo tätort med anläggning av fjärrvärme och fiber. Start sker på Lidboholmsvägen.

Arbetet sker gemensamt mellan flera aktörer för att undvika att gräva i gatorna för ofta. Under våren handlar det om nyläggning av fjärrvärme och fiber samt utbyte av gatljusledningar och dricksvattenserviser.

Arbeten kommer utföras av Lessebo ÅC Mark och PEAB Asfalt.

Följande information har lämnats till fastighetsägare på Lidboholmsvägen:

I samband med att Lessebo Fjärrvärme AB skall anlägga fjärrvärme och fiber på Lidholmsvägen i Lessebo kommer Lessebo kommun att byta dricksvattenserviserna till fastigheterna på Lidholmsvägen samt se över gatljusledningar under våren 2020 med start i januari.

Inledningsvis kommer arbete med att riva den gamla asfaltsbeläggningen på gatan. Därefter om vädret tillåter kommer arbeten med byte av galvserviser till fastigheter att påbörjas samt anläggning av fjärrvärme samt fiber. Grävning kommer ske även i trädgårdar på berörda fastigheter. Har Ni växter, slinga för robotgräsklippare eller annat som är ömtåligt, ta kontakt med personalen på plats. Ni kan också märka ut dessa ömtåliga saker.

Under dessa arbeten kommer det att vara stora störningar i framkomligheten på gatan samt störningar i dricksvattenleveransen. Efter avstängning av dricksvattnet kan det vara grumligt och missfärgat. Spola då i kranen tills vattnet blir klart igen. Parkering av bilar på gatan vardagar mellan klockan 07.00 – 16.00 under arbetsperioden är på grund av framkomlighet förbjuden.

Återställning av gatan med ny asfaltsbeläggning sker efter att alla markarbeten är klara. Detta jobb kommer att utföras av PEAB Asfalt.

Arbetena kommer att utföras av Lessebo Åkericentral med i januari.
Tack för Din förståelse.

Senast uppdaterad: 17 januari 2020
Publicerad: 17 januari 2020 kl. 09.00

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se