Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreningar - dags att söka

Den 30 april är sista dagen att söka föreningsbidrag samt att nominera till årets kultur- och fritidspris.

Bidragsberättigade föreningar som har för avsikt att söka bidrag ska lämna in sin ansökan senast den 30 april

Nu är det dags att ansöka om följande bidrag. Grundbidrag, lokalbidrag och driftbidrag. Ansökan skall vara inlämnad senast den 30 april 2020 till Lessebo kommun, kultur- och fritid, 365 31 Lessebo.

Nu är det dags att lämna in förslag på kulturpristagare och fritidspristagare

Vi vill gärna ha in förslag på kulturpristagare och fritidspristagare. Priset delas ut till enskild eller organisation för att uppmärksammas för insatser inom kultur respektive fritids/fritidsledarområdet. I samband med Nationaldagen delas priserna ut.

  • Skicka in förslagen senast den 30 april 2020 till Lessebo kommun, Kultur- och fritid, 365 31 Lessebo eller till kulturochfritid@lessebo.se. Vidare upplysning på telefon 0478-12519.
Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Publicerad: 23 mars 2020 kl. 08.13

Lessebo i media

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se