Mäter miljöpåverkan

Lessebo kommun ska som pilotkommun mäta vilken påverkan kommunen har på miljön. Det är med klimatverktyget från Measure and change som kommunen automatiskt ska beräkna utsläpp av växthusgaser.

- I vår vision för 2040 har vi pekat ut klimatfrågorna som viktiga. Vi ska vara en miljövänlig kommun och vi har bland annat skrivit under ett borgmästaravtal, säger kommunchef Christina Nyquist. I vår kommun är naturen alltid närvarande och vi tycker att det är viktigt att visa på hur stort vårt avtryck på klimatet är.

Measure and change arbetar nu med en produkt som ska automatiskt ska plocka data från till exempel ett verksamhetssystem. I mars beviljades man 900 000 kronor av myndigheten Vinnova för att fortsätta utveckla produkten. Åsa Garp är energi- och miljöstrateg på Lessebo kommun och ser fördelar med uppföljningen.

- Vi kan med hjälp av verktyget få hjälp med att skapa en relevant hållbarhetsredovisning över egen organisation, säger Åsa Garp. En fördel är att vi får uppgifter direkt från våra egna system direkt in i verktyget. Det är viktigt med rätt statistik för att visa på verkligheten.

Lessebo kommun blir med sin offentliga data en sorts testbädd i det fortsatta arbete när innovationen utvecklas vidare. Kommunen deltog som pilot redan i det tidiga framtagandet av produkten.

Senast uppdaterad: 4 maj 2020
Publicerad: 4 maj 2020 kl. 08.51

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se