Bekräftad Corona bland personal

Lessebo kommun har nu fall av bekräftad smitta av Covid-19 hos personal i omsorgen av äldre. I dagsläget finns ingen brukare i omsorgen som har bekräftad smitta. Det förebyggande arbetet fortsätter enligt de rutiner som finns fastlagda.

Lessebo kommun har under ett antal veckors tid testat såväl personal som brukare i omsorgen för Corona. Totalt har cirka 60 personer testats, varav hälften varit brukare och hälften personal inom omsorgen.

- Berörda personer på arbetsplatsen är informerade och verksamheten hanterar frågan med stöd av bland annat medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vi fortsätter arbeta med en god hygien och med de rutiner som vi har lagt fast, säger Annika Fröberg som är socialchef i Lessebo kommun. Vi kommer som vi berättat tidigare inte gå in närmre på vilken arbetsplats medarbetaren är anställd på. Det gör vi med hänsyn till den enskilde.

Med tanke på de små enheterna kan det vara möjligt att gissa sig fram till vem som är smittad. Den uppmärksamhet som finns kring Corona kan det leda till skada för den som drabbats av smittan.

Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur man hanterar personer som är eller misstänks vara sjuka. Vi har också nära samarbete med Regionens smittskyddsenhet.

Sedan den 1 april råder besöksförbud på äldreboenden i hela landet. Anledningen är att äldre löper större risk än andra att drabbas allvarligt av viruset Corona och sjukdomen Covid-19.

- Det är viktigt att alla följer de rekommendationer som finns. Var och en ska också vara noga med att tvätta händerna med tvål och vatten, säger Annika Fröberg. Det är också viktigt att hålla sig hemma om man är sjuk med symtom som hosta, feber, halsont och andra saker som tyder på förkylning. När man befinner sig bland andra är det viktigt att hålla avstånd.

Senast uppdaterad: 11 maj 2020
Publicerad: 11 maj 2020 kl. 14.09

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se