Den bästa rekryteringsstrategin

Syntolkning: På bilden syns rektor Roger Wisberg

Roger Wisberg är rektor i Lessebo kommun och basar för Lustigkullaskolan i Kosta och Björkskolan i Skruv. Rekryteringen har gått bra och inför läsåret hade samtliga klasslärare på de bägge skolorna lärarlegitimation.

- När jag rekryterar så tittar jag mycket på vilken inställning till lärande en kandidat har. Det är viktigt att man vill sprida den kunskap man har, berättar Roger Wisberg. På skolorna arbetar vi med ett språkutvecklande och formativt förhållningssätt. När vi rekryterar nya lärare så är det personer som vill arbeta så som vi söker.

Kontakter spelar stor roll vid rekrytering och Roger konstaterar att han ett stort kontaktnät i regionen vilket underlättar när han ska bilda sig en uppfattning om en kandidat till en tjänst. Det underlättar också att kandidaterna känner till verksamheterna när de söker till en tjänst.

- I flera fall har det varit så att de som sökt tjänster har haft någon form av koppling till skolan. Det kan vara så att man har gjort sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss eller känner någon som jobbar i verksamheten, säger Roger Wisberg.

Roger menar att det är svårt att göra en rättvis beskrivning i en platsannons eftersom formatet begränsar. Den personliga kontakten blir därför viktig för honom som chef att formulera hur man arbetar på skolan.

- Varje medarbetare är en viktig pusselbit i organisationen. Det kollegiala samarbetet är en grundläggande del i både arbetsmiljön och i utvecklingen av verksamheten, säger Roger Wisberg. Ju fler som känner till hur vi arbetar på Björkskolan och på Lustigkulla, desto bättre möjligheter tror jag vi har för att rekrytera och att medarbetaren vill stanna hos oss i verksamheten. Den bästa rekryteringsstrategin är ju trots allt att få personalen att stanna i verksamheten.

Senast uppdaterad: 14 april 2021
Publicerad: 14 april 2021 kl. 11.17

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se