Begränsning på allmänna platser

Kommunstyrelsen föreslår i ett beslut att särskilda begränsningar på allmänna platser ska kunna införas i Lessebo kommun. Det handlar om platser där det kan bli trängsel utomhus, till exempel parker och badstränder.

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

- För tillfället är smittan hög i Lessebo kommun. Vi vet inte hur det blir senare i sommar men med detta beslut så skapar vi möjlighet att kunna begränsa antalet personer som finns på de platser som har problem, säger Patrik Itzel som är beredskaps- och säkerhetssamordnare på Lessebo kommun.

Kommunstyrelsens förslag är att kommunfullmäktige delegerar beslut i frågan till kommunstyrelsen som då snabbare kan agera om trängsel uppkommer. Kommunfullmäktige ska behandla frågan på sitt sammanträde den 26 april.

Senast uppdaterad: 20 april 2021
Publicerad: 20 april 2021 kl. 09.47

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se