Relationer och motivation viktigt för en socialsekreterare

Syntolkning: På bilden sitter en ung människa med håret uppsatt i tofs. Personen är vänd med ryggen mot kameran och tittar ut mot skog och vatten.

Hur ser egentligen en arbetsdag ut för en socialsekreterare? Och varför är det viktigt att ha en god relation? Det är något som en del undrar över och som socialsekreterare Victoria Ljunggren berättar mer om.

På socialförvaltningen i Lessebo kommun finns individ- och familjeomsorgen. De arbetar med bland annat ekonomiskt bistånd men också kring missbruksfrågor och med barn, unga och vuxna som far illa. Victoria arbetar i gruppen som har kontakt med barn och unga som är i behov av stöd och hjälp.

- Vi arbetar mest med frivilliga insatser för att komma till rätta med det som barnet och den unge personen behöver, berättar Victoria Ljunggren. Det krävs stora problem för att vi ska ha rätt att gå in med tvångsåtgärder. Det är något som vi ofta får förklara, även för andra myndigheter och aktörer som finns runt ett barn.

Just nu arbetar Victoria med cirka 25 klienter och när man beräknar tid och mängden ärenden så kan det skilja mycket beroende på om det är normala ärenden eller tunga ärenden med mycket dokumentation och tvångsåtgärder.

Samtal

I Victorias grupp arbetar man med individer och familjer som bedömts ha ett behov av stöd och utredning. En vanlig dag består därför mycket av kontakter med de personer som hon för tillfället arbetar med. Det är uppföljningsmöten och insatsmöten och många telefonsamtal och SMS.

- Ingen dag är egentligen den andra lik, det beror mycket på vilka klienter som jag har för tillfället och hur de väljer att kommunicera med mig, säger Victoria. Varje kontakt jag har med en klient ska också dokumenteras så att journalen blir rätt. Det måste vara rättssäkert. Så om det är något som återkommer varje dag så är det samtal och dokumentation.

Och samtalen blir viktiga inte minst då insatserna är frivilliga.

- Det gäller att hitta en motivation hos klienten att komma vidare. Jag kommer med förslag på lösningar och åtgärder men har de andra förslag är det viktigt att plocka upp dem för att komma vidare, berättar Victoria. Det är mer eller mindre meningslöst att arbeta med en insats som man inte klienten vill ha. Det kommer inte leda till någon effekt.

Samarbete

Det finns många andra yrkesgrupper som en socialsekreterare samarbetar med. Inte minst är det sjukvården där Barn- och ungdomspsykiatrin och habilitering är verksamheter med många kontakter. Sen är skolan och förskolan vanliga samarbetspartners för en socialsekreterare.

- Överlag tycker jag att samarbetet fungerar väl i Lessebo kommun. Vi har bra relationer till skolan och även med sjukvården som många gånger har personer med ansvar för Lessebo kommuns invånare, säger Victoria Ljunggren.

Victoria har arbetat en del med de modeller som finns inom ramen för Barnens bästa gäller i Kronoberg. Kommunikationsvägarna i Lessebo kommun är redan upparbetade men det är bra att ha liknande rutiner i hela länet.

- Det är viktigt som socialsekreterare att ha ett kontaktnät för att komma vidare i utredningar, säger Victoria. Det finns en tidspress och vi ska komma vidare i ett ärende så att klienten får hjälp. Då gäller det att snabbt få kontakt med andra myndigheter och samtidigt kunna bygga en relation med klienten.

Senast uppdaterad: 30 april 2021
Publicerad: 30 april 2021 kl. 10.42

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se