Kommuner uppmanar medarbetare att vaccinera sig

Syntolkning: En person håller en annan persons hand i sina händer ovanpå en gul filt.

Samtliga åtta kommuner i Kronobergs län uppmanar nu alla anställda inom vård och omsorg att vaccinera sig. Länets kommuner, som arbetsgivare, förväntar sig att den som arbetar inom vård och omsorg är dubbelvaccinerad för att säkerställa en trygg omvårdnad för de äldre och sköra i samhället.

Personal inom vård och omsorg i länets alla kommuner, får i dagarna ett brev hemskickat med en uppmaning om att vaccinera sig mot covid-19. Brevet skickas även till de som redan är vaccinerade. Detta är ett gemensamt initiativ av kommunchef och kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun och arbetet samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

- Det är av största vikt att våra äldre och mest sköra invånare får vård och omsorg av vaccinerad personal. Vi vet att bästa sättet att undvika att bli svårt sjuk i covid-19 och att minska risken att smitta andra är att vaccinera sig, säger Max Hector, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.


Folkhälsomyndigheten har vid återkommande tillfällen uppmanat oss att skydda riskgrupper och de äldre och sköraste i landet genom att vaccinera oss. Vid regeringens presskonferens den 30 september skärpte dessutom socialminister Lena Hallengren tonen. Hon menade att det kan bli aktuellt för arbetsgivare att ta till arbetsrättsliga åtgärder mot personal som inte vaccinerat sig inom vård och omsorg. Det är viktigt att föra en dialog med den anställda, samverka med skyddsombud och att låta vikarier och anställda vaccinera sig på arbetstid.

Länets kommuner, som arbetsgivare, förväntar sig att den som arbetar inom vård och omsorg är dubbelvaccinerad.

- Vi vet att majoriteten av våra medarbetare inom vård och omsorg har vaccinerat sig. Det finns även ett fåtal som inte kan vaccinera sig på grund av medicinska skäl, men det kan inte nog påpekas hur angeläget det är att vi når en hög vaccinationsgrad, särskilt bland vård- och omsorgspersonal. Med det här brevet vill vi nå dem som tidigare tvekat, säger Christina Nyquist, kommunchef Lessebo.

Region Kronoberg har redan skickat ut ett brev och uppmanat sin personal att vaccinera sig och nu gör kommunerna detsamma.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2021
Publicerad: 6 oktober 2021 kl. 12.53

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se