Kärv ekonomi kommande år

Syntolkning: Bilden är ett montage med en lite suddig bild i bakgrunden som föreställer Fagerhultsån. Inklippt är framsidan på dokumentet delårsrapport. Infällt är en texten "Lessebo kommun 50 år - 1971-2021" samt en logotyp för demokratiåret med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag".

Insyn i den kommunala verksamheten är en viktig del av demokratin. Det är i år 100 år sedan även kvinnor fick rösta i allmänna val och det är också 50 år sedan Lessebo kommun bildades. Denna nyhet om delårsrapporten för augusti har syftet att öka insynen i den kommunala verksamheten.

Ekonomin kommer bli kärv de kommande åren i Lessebo kommun. I augusti görs en delårsrapport som behandlas av kommunfullmäktige nu i oktober. Flera av de poster som ser positiva ut för 2021 ser dystra ut för kommande år. I rapporten framkommer att det finns klara utmaningar ekonomiskt i socialnämndens verksamhet.

Maria Trulsson är ekonomichef i Lessebo kommun och konstaterar att det i stort är sedan tidigare kända saker som framkommer i delårsbokslutet för augusti.

- Vi har en prognos på helår som visar på att utfallet blir bättre än budget, säger Maria Trulsson. Men det handlar om engångseffekter. Skatteintäkterna är högre än vad vi beräknade men redan nästa år så ser det sämre ut. Statsbidrag och intäkter kopplade till corona förstärker tillfälligt ekonomin för 2021.

I delårsrapporten lyfts socialnämndens ekonomi fram där det finns ett större underskott. Kommunstyrelsen under året begärt analys och åtgärdspaket från socialnämnden för att minska på underskottet.

Vad gäller målen beräknas alla de ekonomiska målen om soliditet och resultat uppnås. Av verksamhetsmålen är flera ännu inte uppföljda men till exempel konstateras att målet om minskad arbetslöshet är möjligt att uppnå under förutsättning att konjunkturen i ekonomin fortsätter vara positiv.

Av större händelser som påverkar nämns också coronapandemins effekter samt att det finns ett stort intresse av att bosätta sig i Lessebo kommun vilket syns i antalet detaljplaner och nyproduktion av villatomter.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
Publicerad: 12 oktober 2021 kl. 10.54

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se