Rapport om kvalitet i skolan

Arbetet med kvalitet i skolorna i Lessebo kommun följs regelbundet upp. På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september presenterades det senaste nuläget.

Målet med rapporten är att sammanfatta en övergripande nulägesbeskrivning gällande arbete för ökad kvalitet. Syftet är att Lessebo kommun som huvudman för skolorna ska kunna följa upp läget i skolorna.

- I rapporten konstaterar vi att samtliga skolor arbetar med att hitta nya vägar för att öka måluppfyllelsen och höja elevernas studieresultat, säger Therese Linnér. Rektors pedagogiska ledarskap som stöd för lärarna blir extremt viktig och något som vi följer upp i rapporten.

Det finns gott om vuxna i Lessebo kommuns skolor. Det gäller pedagogisk personal men även elevhälsopersonal som spelar en viktig roll i arbetet med lärandet.

- Vi satsar mycket på att det ska finnas flera kompetenser på elevhälsan på plats, säger Therese Linnér. På skolorna finns kuratorer och skolsköterskor och på centrala elevhälsan har vi flera kompetenser i form av logoped, skolläkare och psykolog samt personal med specialpedagogisk kompetens.

I en undersökning gjord av Sveriges Television visade det sig att närmre hälften av alla kommuner i landet saknade just logoped, något som då Lessebo kommun har.

Fokus för det arbetet framöver i Lessebo kommun handlar om att fortsätta göra verklighet av de dokument och rutiner som finns. Basen finns i klassrummet och i undervisningen och där har Lessebo kommun satsat på behöriga lärare med legitimation.

- Vi bäddar för att de som träffar eleverna ska ha bästa möjliga försättningar för undervisning av eleverna och att utveckla de pedagogiska arbetssätten, säger Therese Linnér.

I rapporten listas insatser och åtgärder att arbeta vidare med. Där nämns bland annat fördjupad analys av måluppfyllelsen samt arbetet med vägledning inför kommande yrkesval.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2021
Publicerad: 14 oktober 2021 kl. 11.31

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se