Rektorsutbildning ger fördjupning och perspektiv

Syntolkning: En man med blå kortärmad skjorta står inomhus i en öppen skollokal med högt i tak med en caféteria bakgrunden.

På högstadieskolan Bikupan i Lessebo är Patrik Gustavsson rektor sedan ett par år tillbaka. Han genomgår just nu en treårig rektorsutbildning som fokuserar på juridik, ledarskap samt rutiner och verksamhetsutveckling.

- Samarbetet mellan oss som är rektorer i Lessebo kommun är tätt, vi är inte små egna öar. Det verkar annorlunda i andra kommuner, säger Patrik Gustavsson. Det verkar också vara så att vi får mer stöttning av vår förvaltning och att politikerna i Lessebo kommun är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet på ett helt annat sätt.

Rektorsutbildningen pågår i tre år och under det första året handlade det mycket om juridik och rektors ansvar. Det andra året handlade mycket om ledarskap och Patrik upplever redan nu innan utbildningen är avslutad att den har gett en ökad trygghet.

- Jag upplever mig klart tryggare i min roll och har fått en ökad kunskap och förmåga att leda min enhet utifrån de lagar som gäller och de mål vi satt upp själva utifrån skollagen och läroplanen, säger Patrik.

Patrik ser en framtid där rektorsrollen kommer få samverka mycket med andra verksamheter som socialtjänst, psykiatri och habilitering.

- Samhällets utveckling gör att vi behöver samarbeta mera kring de elever som har det tufft för att de ska få rätt stöd. En del av den samverkan som sker på förvaltningsnivå idag kommer bli mer på skolnivå för att inte barn och unga ska falla mellan stolarna, menar Patrik. Det kan innebära mindre tid för direkta kontakter med elever och vårdnadshavare och mer med andra myndigheter. Arbetet kommer då inte bli lika roligt för jag gillar verkligen mötena med våra fantastiska elever. Men viktigast är att det blir bra för våra framtida generationer.

Alla skolledare i Lessebo kommun har antingen genomgått eller går på rektorsutbildningen. Patrik är inne på det tredje och sista året och utbildningen ger mycket samtidigt som den tar en del tid.

- Själva utbildningen är väldigt bra och gör mig tryggare i min rektorsroll. Jag får kunskapen som gör att jag kan stå stadigt om det blåser, säger Patrik Gustavsson. Tyvärr är utbildningen också tidskrävande och då tid ofta saknas så har den inneburit ett merarbete som i perioder varit tufft.

Senast uppdaterad: 1 november 2021
Publicerad: 1 november 2021 kl. 10.23

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se