Kommunens roll i den nära vården

Syntolkning: Bild på händer ovanpå en gul filt. I bakgrunden ses en person i vita kläder.

Region Kronoberg genomför just nu ett omfattande arbete med att ställa om till nära vård. Som regionen själva uttrycker det handlar det om att med hjälp av den medicinska och tekniska utvecklingen flytta vården närmare individen.

Ulrika Elgborn är verksamhetschef för Lessebo kommuns hälso- och sjukvård och har hemsjukvård och rehab inom sitt ansvar. Hon menar att mycket vård redan idag genomförs hemma hos folk.

- Vi arbetar redan idag mycket hemma hos människor. Det är ganska avancerade behandlingar som till exempel dialys, syrgas och nutrition via dropp, berättar Ulrika Elgborn. Kommunens personal besöker och utför arbetsuppgifterna hemma och på vårdcentralen finns läkare som ansvarar för insatserna.

Det Ulrika Elgborn beskriver är ett praktiskt samarbete mellan Lessebo kommun och Region Kronoberg som ansvarar för vårdcentralen. Ulrika beskriver ett gott samarbete med vårdcentralen och att där finns ett stort intresse för hemsjukvård.

- Vårdcentralen utför undersökningar i hemmen och vi har samarbete med det palliativa vårdteamet om vård i livets slut, säger Ulrika Elgborn.

Inom arbetet med nära vård tittar man också framåt. Arbetet drivs framåt av Region Kronoberg men Lessebo kommun är delaktiga bland annat i olika arbetsgrupper och tvärgrupper.

I framtiden ser Ulrika flera områden som kan utvecklas och att enklare åtgärder kan utföras i hemmen. Det handlar om röntgen i hemmen och att även specialistsjukvården kan komma ut mer.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022
Publicerad: 5 januari 2022 kl. 11.37

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se