Språk- och kunskapsutvecklande arbete på förskolorna

I vårens Kommunnytt fanns information med om det pedagogiska arbetet på förskolorna i kommunen. Tidningen Kommunnytt delas ut till alla hushåll i Lessebo kommun.

Förskollärare Anna Edberg har en projekttjänst på förskolorna i Lessebo. Annas uppdrag är att driva det språk- och kunskapsutvecklande arbetet på förskolorna. Projektet är ett samarbete med Skolverket och spänner över tre terminer. Egentligen skulle det vara fyra terminer men tjänsten tillsattes i januari vilket betyder att Anna arbetar med två förskolor, Galaxen och Violen i Lessebo.

Skälet till att projekttjänsten har kommit till är att öka kunskapen om flerspråkighet samt det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet vilket på sikt ska leda till höjd måluppfyllelse i skolan.
Målområden i projekttjänsten är öka samverkan med vårdnadshavare, följa och dokumentera barns språk- och kunskapsutveckling och språkutvecklande arbetssätt. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gynnar alla barn, oavsett ursprungsspråk!

Anna har också fokus på personalens kompetenshöjning och att stötta verksamheten.
-Det görs redan väldigt mycket men ibland behöver man ögon utifrån och utvidga det man redan
gör och framför allt sätta ord på det, säger Anna.

Exempel på hur arbetet ser ut i praktiken på förskolorna

- Vi har ett dokument som vi använder till de flerspråkiga barnen. Det är en kartläggning som görs en gång om året för att se hur barnen använder sina språk, på förskolan och i hemmet. Vi är i uppstarten med att börja med fokusord på förskolan. Det är begreppsord som är betydelsefulla inom ett särskilt tema/område. Vi tar fram orden tillsammans med barnen. Vi kommer också att ta hjälp av vårdnadshavare att översätta orden så att man kan arbeta med dessa hemma. Att lyfta fram fokusord är att skapa tydlighet i språket, att kunna begrepp är viktigt! säger Anna.

Inför nästa termin är tanken att få mer systematik i arbetet. Även att skapa en grupp med pedagoger som blir som ambassadörer.

- För detta måste leva kvar även då projekttiden är slut, framhåller Anna.

Tips: Följ vår blogg Pedagog Lessebo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer nyheter om skolutveckling.

Senast uppdaterad: 20 juli 2022
Publicerad: 20 juli 2022 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se