Rapport gång- och cykelvägar

Syntolkning: Foto taget från en cykel där man ser cykelkorgen i nederkanten och en rak cykelväg framåt. Till vänster om cykelvägen finns en gata för bilar och till höger träd och ett lägre staket.

Mellan 2019 och 2021 har Lessebo kommun sökt och fått cirka 4,6 miljoner kronor från stat och region för satsningar på gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Lessebo kommun har sen lagt lika mycket av de lokala skattepengarna vilket innebär runt 9 miljoner i satsningar.

- I Lessebo kommun tycker vi det är viktigt med ett hållbart och attraktivt boende. En förutsättning för detta är både kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, säger Conny Axelsson som är samhällsbyggnadschef på Lessebo kommun.

Ett exempel på satsning är Åkershultsvägen i Lessebo som är en viktig väg för eleverna som ska till Hackebackeskolan. I denna film berättar några elever om hur det är att cykla till skolan.

Även i Hovmantorp är det skolväg som prioriterats i och med cykelvägen Kvarndammen runt. I Kosta är det förbättringar på Stora vägen som är en av de mest trafikerade gator på orten. Där har man förbättrat separering mellan gång och cykel gentemot biltrafiken. I Skruv är det en helt ny gång och cykelväg från camping- och idrottsområdet upp mot affären. Det är en väg som nyttjas både av turister och boende på orten.

- Syftet är att skapa säkra vägar för våra ungdomar och att man inom tätorterna ska se cykeln som ett alternativ istället för bilen, säger Conny Axelsson. För oss är det viktigt att få till en helhet med en hållbar resa från bostaden och till arbetsplatsen.

I kollektivtrafiken har ett femtontal busshållplatser gjorts iordning och bland annat fått nya väderskydd. Till skillnad från de gamla som var i betong är de nya i glas så upplevelsen ska bli mer trygga. Fem av dessa hållplatser finns på landsbygden. Detta har skett i samarbete med Trafikverket och deras satsning på tillgänglighet i kollektivtrafiken.

Senast uppdaterad: 27 juli 2022
Publicerad: 27 juli 2022 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se