Är du mellan 16 och 29 år och utan sysselsättning?

I vårens Kommunnytt kan man läsa om SUVAS, stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Tidningen Kommunnytt delas ut till alla hushåll i Lessebo kommun.

SUVAS kan hjälpa dig. SUVAS är en förkortning på Samordning till unga som varken arbetar eller studerar. Det är ett samarbete mellan barn– och utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen i Lessebo kommun.

Vi vänder oss till dig som exempelvis hoppat av studier, är arbetslös eller har psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik eller en funktionsnedsättning. Mål för SUVAS är att vägleda ungdomar tillbaka till sysselsättning och ett självständigt liv genom att erbjuda rätt stöd och insatser utefter individens behov.

- Vi kommer att diskutera vad ungdomen behöver för stöd och verkligen försöka att skräddarsy hjälp eller åtgärder, säger Pontus Gill som jobbar som skolkurator/KAA-samordnare. Vi vill förhindra att problemen blir större och att ungdomar i kommunen hamnar mellan stolarna med risken på försämrad hälsa och utanförskap.

Vill du prata med oss? Kontakta Pontus Gill på 0478-126 68 eller via kaa@lessebo.se eller ring psykiatrisjuksköterska Anna Maria Lindblom på 0478-125 72 eller mejla till henne, annamaria.lindblom@lessebo.se

Senast uppdaterad: 3 augusti 2022
Publicerad: 3 augusti 2022 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se