En vecka fri från våld

Riskerar du att skada någon du älskar? Om du funderar på om ditt beteende är okej så finns det hjälp att söka.

Börja med att ringa till stödlinjen på telefon 020-555 666 och prata med någon om hur du känner.

Lever du i en situation med kränkningar, hot och våld? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara att du blir tvingad, instängd eller att någon är hos dig utan att du vill det.

Vid individ- och familjeomsorgen kan du få råd och stöd samt hjälp att komma till ett tillfälligt och tryggt boende. Kontakta oss via vår växel 0478 - 125 00. Vid akuta situationer utanför kontorstid ring Socialjouren via 112.

Under vecka 47 genomförs en rad olika insatser för att uppmärksamma det våld som sker i relationer. Länsstyrelsen samordnar arbetet och det finns ett program framtaget med föreläsningar och stöd till personer som arbetar med frågor om våld i nära relation.

Senast uppdaterad: 23 november 2022
Publicerad: 23 november 2022 kl. 10.47

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se