Barnrättsperspektiv är grunden för beslut

En man som bär ett barn på sina axlar

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att anpassa befintliga lagar till barnkonventionen, vilket är vad Sverige har gjort under många år men man har nu valt att ta med hela konventionen i nationell lagstiftning.

Ett barnrättsperspektiv krävs samtidigt som beslut fattas på ett sätt som överensstämmer med barnets syn på barnkonventionen. Därför ska Lessebo kommun ta hänsyn till barnrättsperspektivet i de beslut som fattas av de olika nämnderna i kommunen med beaktande av följande fem frågor:

  • Innebär beslutet att barn påverkas nu eller i framtiden?
  • Vilka barn påverkas av beslutet och kan det finnas barn som diskrimineras?
  • Har hänsyn tagits till barnets bästa i beslutet?
  • Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet?
  • Har barn fått möjlighet att uttrycka sin åsikt?

-Socialnämnden har även lagt beslut på att alla ärenden som blir aktuella hos oss där det fattas någon from av beslut ska ha ett barnrättsperspektiv med, detta innebär att man ska beskriva om beslutet har påverkat barnet eller om det kommer att göra det i framtiden, säger Malin Magnusson, enhetschef på Barn och Familj i Lessebo kommun.

Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter. Det kan innebära till exempel strategier för att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn.

-Besvaras frågan här med ett ja, ska ytterligare fyra frågor besvaras. Dessa gäller hur barnet kan komma att påverkas. Om det är så att barnet tex diskrimineras, om man har tagit barnets bästa i akt i beslutet (artikel 3 i barnkonventionen). Tillgodoses barnets rätt till utveckling (artikel 6) och om barnet har haft möjlighet att uttrycka sin åsikt (artikel 12) allt detta ska göras för att säkerställa att man jobbat för barnets bästa och för att säkerställa att barnets röst blir hörd, förklarar Malin.

Senast uppdaterad: 29 november 2022
Publicerad: 29 november 2022 kl. 10.45

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se