Lindström Property etablerar sig i Lessebo kommun

Syntolkning: En byggnad i grått med en entré i mitten där pelarna är i ljusare grön färg. Ovanför entrén en skylt med texten Lessebohus.

Det blir företaget Lindström Property som köper de lägenheter som Lessebohus har ute till försäljning. Företaget har förvaltat bostäder i över 40 år och i koncernen finns också tryckerier, bland annat ett i Emmaboda.

- Jag ser fram emot att lära känna kunderna på dessa för oss nya orter, säger Stefan Lindström som företräder bolaget. När affären är avslutad planerar vi att bjuda in hyresgäster och Hyresgästföreningen till information.

Arbetet med försäljning inleddes under våren 2022 och i Lessebohus styrelse har man arbetat mycket med frågan. I grunden finns ett beslut från kommunfullmäktige och den affär som nu föreslås är i linje med det som tidigare meddelats.

- Den affär som nu Lessebohus styrelse och sen kommunstyrelsen kommer ta ställning till är enligt tidigare beslut på 540 lägenheter, säger Lessebohus styrelseordförande Gunilla Arvidsson. Affären kommer ge Lessebohus möjligheter att långsiktigt kunna upprätthålla en god service och bra kvalitet på de bostäder som vi har kvar.

Köpesumman för lägenheterna är 118 miljoner kronor och beräknad reavinst för bolaget blir cirka 23 miljoner. Om både bolagets styrelse och kommunstyrelsen godkänner affären så är tillträde planerat till den 2 maj.

- Det har under resans gång funnits intressenter och vi har tillsammans med mäklaren Mikael Gustafsson från Svefa haft en löpande dialog, säger Lessebohus VD Mikael Jaksic. Nu går vi in i den konkreta försäljningsfasen.

Ärendet ska behandlas i Lessebohus styrelse samt i kommunstyrelsen inom kort.

- Detta är en viktig affär för Lessebohus och för ägaren Lessebo kommun. Vi hade som utgångspunkt att hitta någon som ville köpa hela paketet och det lyckades, säger Lars Altgård som är ordförande i kommunstyrelsen. För oss är det viktigt att få en långsiktigt bra ekonomi i Lessebohus vilket gynnar hela kommunen. Vi ser också positivt på att det kommer in nya aktörer på vår bostadsmarknad.

Mer om köparen

Lindström Property är ett familjeföretag som äger runt 130 000 kvadratmeter varav cirka 70 procent är bostäder. De har sin bas i Skåne och i Blekinge. Omsättning på ungefär 200 miljoner kronor. Företaget började med tre lägenheter i Karlshamn och är en långsiktig aktör som förvaltat bostäder i över 40 år.

Bakgrund om försäljningen

Bakgrunden till försäljningen är att Lessebohus under de senaste åren konstaterat att det finns stort investerings- och underhållsbehov som det inte finns ekonomiska muskler i bolaget att klara av. I den fastighetsstrategi som Lessebohus tagit fram föreslogs försäljning av fastigheter. Försäljningen ses som ett första och viktigt steg i bolagets arbete mot att upprätthålla en god service och ett attraktivt, tryggt och säkert boende.

Försäljningen innebär att det är 540 lägenheter fördelat på 22 olika fastigheter som bjuds ut till försäljning. Det motsvarar 59,7 procent av Lessebohus bestånd. En princip för urvalet har varit att Lessebohus även fortsatt ska finnas på alla orter i kommunen. Bland de fastigheter som behålls i bolaget finns till exempel alla lägenheter i Skruv, alla seniorboenden och även de senast byggda fastigheterna.

Beslutsgången är sådan att bolagets styrelse tog fram ett förslag till beslut som sedan passerade kommunstyrelsen innan det godkändes av kommunfullmäktige den 25 april 2022. Därefter har bolaget upphandlat mäklare, bolagets styrelse har beslutat om vilka fastigheter som ska erbjudas till försäljning. Försäljningen och vilken köpare det blir ska sen slutligen godkännas av bolagets styrelse samt kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad: 17 februari 2023
Publicerad: 17 februari 2023 kl. 12.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se