Förändringar i VA-taxan

Syntolkning: En bild på en diskbänk med kromad plan yta. Ett glas vatten står jämte en kran. I bakgrunden ser man ett fönster.

Den 1 april 2023 kommer den nya taxestrukturen för vatten och avlopp att införas i Lessebo kommun. Den nya strukturen följer branschorganisationen Svenskt Vattens standard för VA-taxor och ska på ett rättvist sätt spegla nyttoprincipen. I samband med detta sker också en höjning av taxan i Lessebo kommun.

Lagen om allmänna vattentjänster säger att VA-verksamheten ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen och avgifterna ska vara skäliga och rättvisa.

Kommunfullmäktige antog den nya VA-taxan 2022-12-19, läs mer på lessebo.se.

Avgiften för vatten och avlopp har beslutats att höjas 8% för villor och 3% för flerfamiljshus. Det motsvarar en kostnadsökning för en genomsnittlig villa, så kallat typhus A, på ungefär 60 kronor per månad. För en genomsnittlig fastighet med 15 lägenheter, så kallat typhus B, motsvarar höjningen ungefär 13 kronor per månad och lägenhet.

Med den nya taxestrukturen delas brukningsavgiften upp på fyra vattentjänster jämfört med två tidigare (vatten och avlopp):

 1. Dricksvatten (vattnet som kommer i kranen)
 2. Spillvatten (avloppsvatten från WC och disk)
 3. Dagvatten fastighet (vatten från husdränering och stuprör)
 4. Dagvatten gata (vatten som rinner ner i gatubrunnar)

Vid nyanslutning till VA-nätet betalas en anläggningsavgift, som är en engångsavgift. Den höjs med 30 procent.

Om något inte verkar stämma på er faktura så är vi tacksamma om ni meddelar oss så snart som möjligt.

Skicka då i första hand ett mejl till samhallsbyggnad@lessebo.se.

Senast uppdaterad: 6 mars 2023
Publicerad: 6 mars 2023 kl. 10.02

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se