Inspektionsbesök på Nyängsskolan

Skolinspektionen besöker kommunens skolor och genomför inspektion. Nyängskolan har nyligen fått besök och det är i grunden positiva omdömen och ett par områden där inspektionen vill se utvecklingsarbete.

Nyängskolan är Lessebo kommuns enda skola för skolformen grundsärskola och samlar elever från hela kommunen. Från sommaren 2023 byter skolformen särskola namn till anpassad grundskola.

- Skolinspektionen säger i sin rapport att ledning och styrning på skolan skapar en ändamålsenlig organisation, säger Christina Fransson som är rektor på Nyängskolan. Skolan har blivit bedömd inom fem områden och i tre av dessa områden har vi fått saker att återkoppla till Skolinspektionen. Dessa områden hade vi redan identifierat så arbetet var redan igång när vi fick beslutet.

I två av fem områden får skolan högsta omdöme, det vill säga att man inte behöver återkoppla något. Skolinspektionen kan också bedöma att ett område i låg utsträckning är okej och då kräver man skarpare åtgärder. Något sådant har inte Nyängskolan fått.

- Vi har haft flera besök från Skolinspektionen senaste tiden och vi ser att vårt utvecklingsarbete uppmärksammas samtidigt som vi får nya områden att utveckla vidare, säger Therese Linnér som är utbildningschef på Lessebo kommun. Det Skolinspektionen ser är om råden som vi pekat ut och arbetar med, det gör oss trygga i att vi är på rätt väg.

Inom rektors ledarskap samt bedömning och betyg får man högsta omdöme. Inom området undervisning ska man titta vidare på hur eleverna kan utmanas på den nivå där de är. Gällande social gemenskap, aktivt deltagande och trygghet ska man titta vidare på hur man tillsammans med studie- och yrkesvägledare ska ge elever ökade förutsättningar att delta i samhällslivet.

I det sista området om huvudmannens styrning vill Skolinspektionen ha återkoppling på hur man kan göra självständiga bedömningar och analyser av grundsärskolans resultat.

Senast uppdaterad: 16 mars 2023
Publicerad: 16 mars 2023 kl. 11.32

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se