Har du en trafikfarlig häck?

Som fastighetsägare har du en skyldighet att vårda din tomt så att inte växtlighet skymmer sikten eller försvårar framkomligheten. Det är viktigt för trafiksäkerheten och kan rädda liv.

Det är många som hör av sig till samhällsbyggnadsförvaltningen med frågor kring häckar och skymd sikt. Vi vill därför påminna om vad som gäller.

I filmen nedan kan du se hur du ska sköta din häck för att den inte ska utgöra en trafikfara.

Du kan också läsa mer på vår webbsida om att klippa häckar och träd:

Lessebo.se - Klippa häckar och träd

Senast uppdaterad: 12 juli 2023
Publicerad: 12 juli 2023 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se