Attraktiva bostäder viktigt för utveckling

Illustration av ett grönt hus med röd dörr.

I Lessebo kommuns nya bostadsförsörjningsprogram för 2023-2030 finns mål om ett varierat bostadsutbud, bostäder för alla och ett tryggt och tillgängligt boende.

Det nya bostadsförsörjningsprogrammet antogs av Kommunfullmäktige i juni. Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge en uppdaterad bild av bostadssituationen i kommunen och ange mål för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen ska utvecklas under perioden 2023–2030.

Det nya programmet innehåller tre övergripande utvecklingsmål:

  • Varierat bostadsutbud
  • Bostäder för alla
  • Tryggt och tillgängligt boende

I bostadsförsörjningsprogrammet betonar kommunen att tillgången till attraktiva bostäder för alla oavsett bostadsort eller livssituation är en central fråga för utvecklingen av Lessebo kommun. Tillgången till bostäder är en förutsättning för tillväxt, företagsetableringar och arbetstillfällen som i sin tur påverkar bostadsmarknaden.

Behov av många nya bostäder de kommande åren

Invånarantalet förväntas öka med drygt 900 personer de kommande åtta åren och enligt en ny bostadsbyggnadsprognos för 2023-2030 finns ett behov av mellan 167 och 428 bostäder i hela kommunen.

I allmänhet bygger kommunen inte bostäder, utan skapar förutsättning för bostadsbyggande och förmedling av bostäder. Och där fortsätter vi att jobba proaktivt, säger samhällsbyggnadschef Conny Axelsson:

– Vi har en god planering för möjlighet till nya bostäder i våra tätorter och vi fortsätter arbetet med att ligga steget före med detaljplanerad mark för bostäder.

Bra fart på byggandet de senaste åren

Den senaste tiden har såväl efterfrågan på bostäder som förutsättningar för bostadsbyggande påverkats av osäkerheter i omvärlden och hushållens försvagade inköpskraft. Men tittar vi lite tillbaka har det varit bra fart på bostadsbyggandet i kommunen, konstaterar Conny Axelsson:

– I vår kommun har det färdigställts 107 bostäder i flerbostadshus och 21 småhus under de senaste tre åren. Mellan 2000 och 2022 är det totalt 152 bostäder i flerbostadshus och 66 småhus. Jag vill rikta ett tack till alla medarbetare och fastighetsägare som har bidragit på ett bra sätt för att skapa förutsättningar för nya invånare i kommunen.

Hela bostadsförsörjningsprogrammet finns att läsa här på lessebo.se:

Lessebo kommuns bostadsförsörjningsprogram 2023-2030 , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023
Publicerad: 17 juli 2023 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se