Nu startar årets trygghetsmätning

Två poliser i västar pratar med folk i samhället. Foto.

Upplever invånarna några problem där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med kommunerna i polisregion Syd att undersöka i den årliga lokala trygghetsmätningen.

I dagarna kommer 82 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin kommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där slumpmässigt utvalda invånare har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

– Om du är en av dem som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är viktigt för oss att många svarar. Resultatet är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Man kan välja mellan att svara på pappersenkäten eller digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk. Svaren är anonyma men registreras uppdelat på olika områden i kommunen för att ändå ge en så noggrann bild av erfarenheterna som möjligt.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om hur medborgarna ser på sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna upplever eventuella problem där de bor, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de är oroliga för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens lokala verksamhet.

Undersökningen skickas ut den 14 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

- Enkäten skickas ut till 1 200 personer i kommunen och det är viktigt att så många som möjligt svarar. Uppgifterna ligger till grund för både polisens och Lessebo kommuns prioriteringar i det brottsförebyggande arbetet. Resultatet jämförs också med brottsstatistiken och det är så att otryggheten brukar vara större än de faktiskt anmälda brotten. Detta skulle kunna tyda på att brott inte anmäls till polisen, säger Patrik Itzel som är beredskaps- och säkerhetssamordnare på Lessebo kommun.

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka.

Läs mer på polisens hemsida:

Polisen.se - Trygghetsmätning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2023
Publicerad: 14 augusti 2023 kl. 15.06

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se