Vi bygger gång- och cykelväg på Djurhultsvägen

Ett foto på Djurhultsvägen vid bron med vatten på vänster sida.

Lessebo kommun förbättrar trafiksäkerheten på Djurhultsvägen i Lessebo. Den 1 september påbörjas bygget av en gång- och cykelväg.

Den befintliga trottoaren breddas till gång- och cykelväg och körbanan för fordon blir smalare. Sträckan som berörs är Djurhultsvägen, mellan Bruksgatan och Badstrandsvägen.

Förändringen genomförs för att förbättra trafiksäkerheten längs Djurhultsvägen.

Begränsad framkomlighet

Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad och det kan förekomma buller och damm under arbetstid, vardagar klockan 06.00-17.00.

Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Dammgatan och vidare över bron till Björkvägen.

Arbetet planeras vara klart den 1 november.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023
Publicerad: 28 augusti 2023 kl. 13.24

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se