Lessebo kommun deltar i servicemätning

Under två månader pågår en enkätundersökning där vi mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande i kontakt med kommunen.

Servicemätningen genomförs för att vi ska veta hur de som kontaktar kommunen upplever att de blir bemötta och vilken service de får.

SKR har, tillsammans med företaget Brilliant Future, tagit fram servicemätningen och sammanställer resultatet i en nationell jämförelse med de kommuner som deltar.

Undersökningen påbörjas den 18 mars och kommer att pågå under två månader. De som kontaktar Lessebo kommuns kontaktcenter via telefon eller e-post får möjlighet att svara på en enkät med frågor kring bemötande, tydlighet och enkelhet.

– Servicemätningen är en del i vårt arbete att utveckla service och bemötande. Enkätundersökningen är viktig för att vi ska kunna få en bild av hur vi ligger till idag, säger Anna Tigerström, kommunikations- och marknadschef på Lessebo kommun.

Resultatet kommer att presenteras på lessebo.se när sammanställningen är klar.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024
Publicerad: 18 mars 2024 kl. 07.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se