Anpassad grund- och gymnasieskola

bild på barn som läser en bok

Nyängskolan innefattar anpassad grundskola samt anpassad gymansieskola, individuella program. Skolan erbjuder även fritidshemsverksamhet.

Nyängskolan

Alla elever arbetar utifrån den läroplan och de styrdokument som gäller enligt Skollagen. Vi lägger stor vikt vid och baserar stora delar av vår undervisning på livskunskap och att skapa en röd tråd från skola till vuxenliv.

Våra elever

De elever som inte uppnår grundskolans eller gymnasieskolans kunskapsmål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning och/eller betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder på grund av en hjärnskada har rätt att läsa enligt anpassade grundskolans läroplan. Ett beslut om mottagande i anpassad skola baseras på en utredning som består av en pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk bedömning. Det är vårdnadshavarna som ansöker om skolgång i anpassad grundskola.

På Nyängskolan har varje elev en mentor, som är elevens närmaste person i skolan. Mentorn skapar och upprätthåller en god kontakt med hemmet, följer elevens utveckling, upprätthåller individuell utvecklingsplan samt ser till att eleven har individuellt anpassade uppgifter.

Nyängskolan har inriktat sig på kommunikation/svenska och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) genomsyrar vår undervisning. Vi använder oss av tecken som stöd och har speciellt anpassade datorprogram för bildstöd.
Vi lägger stor vikt vid och baserar stora delar av vår undervisning på livskunskap och att skapa en röd tråd från skola till vuxenliv. På Nyängskolan arbetar vi utifrån varje elevs behov och förutsättningar för att göra eleven så självständig som möjligt.

Personalens kompetensområden

För att kunna möta alla elever har vi legitimerade pedagoger; förskollärare, grundskollärare, speciallärare och specialpedagog, och elevassistenter.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 5 juli 2023
Publicerad: 8 december 2016 kl. 16.25

Anpassad skola

  • Christina Fransson - Rektor
    Förvaltning/Avdelning: Nyängskolan och särskild utbildning för vuxna
    Telefon: 0478-126 55

  • Expedition Nyängskolan
    Telefon: 0478-126 81

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se