Elevhälsa

Elevhälsa

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en samlad organisation för elevhälsan. Elevhälsans arbete bedrivs utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Elevhälsan

Elevhälsan står för insatser av fyra olika slag:

 • Specialpedagogiska (specialpedagoger)
 • Psykologiska (skolpsykolog)
 • Psykosociala (kuratorer)
 • Medicinska (skolsköterska, skolläkare, logoped)


De olika professionerna samverkar med varandra och arbetar direkt med eleven och hans eller hennes familj samt med personalen inom skolan.

Varje skola har ett eget elevhälsoteam och har tillgång till de olika professionerna.

Skolsköterskornas rutinprogram 2022/2023 - Elevhälsans medicinska insats. , 223.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om sammanhållen journalföring


Sammanhållen journalföring
Elevhälsans medicinska insats i vår kommun har ett journalsamarbete med Region Kronoberg. Så kallad sammanhållen journalföring.

Detta innebär att personal inom elevhälsan som journalför digitalt (t.ex. skolsköterska) ges möjlighet att ta del av Region Kronobergs patientjournal. Genom samarbetet får även Region Kronoberg möjlighet att ta del av elevhälsans uppgifter. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med eleven som får ta del av uppgifterna. Det ska dessutom finnas ett behov av att ta del av uppgiften för att kunna ge rätt vård.

Den sammanhållande journalföringen leder till en helhetsbild av elevens situation och gör att vården kring eleven blir både säkrare och mer effektiv.

Spärra uppgifter
Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sitt barns journal. I takt med stigande ålder och mognad kan barn under 18 år få rätt att själv spärra sin journal. Då ansvarar den enskilde själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen.

Mer information om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats. (https://www.1177.se/Kronoberg/sa-fungerar-varden/sa-skyddas-och-hanteras-dina-uppgifter/din-journal/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Läs ditt barns journal via nätet
Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journal på Region Kronoberg via nätet tills barnet fyller 13 år. För att nå ditt barns journal loggar du in på 1177.se med elegitimation. Logga in i din egen journal och växla därefter till ditt barns journal. Du kan förutom information från hälso- och sjukvården i Regionen ta del av information från elevhälsan. De uppgifter som visas därifrån är tillväxtkurvan och vaccinationer.

Loggkontroll
När vårdpersonal läser en journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att veta om och när någon har läst din journal. Enligt patientdatalagen är vårdgivaren (Lessebo kommun) skyldig att göra loggkontroller. Lessebo kommun utför loggkontroller samt stickprov.

Begäran om loggutrag
Du har rätt att ta del av vem som har läst i patientjorunalen inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Det gör du genom att begära ut en logglista. Blankett för detta hittar du här , 94.9 kB, öppnas i nytt fönster.

HBTQI diplomerad elevhälsa
Elevhälsans medicinska insats i Lessebo är HBTQ diplomerade. Detta innebär att personalen har genomgått en utbildning för att lära oss mer om HBTQ, respektfullt bemötande och normkritiskt synsätt.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 7 juni 2024
Publicerad: 2 november 2016 kl. 11.29

Centrala elevhälsan

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

 • Klas Wiberg - Skolpsykolog
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 070-1486094

 • Linda Nilsson - Specialpedagog riktad mot förskolan
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 12

 • Jonna Johansson Niemi - Central speciallärare - grundskolan
  Förvaltning/Avdelning: Barn - och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 073-7247202

 • Vivi Henrysdatter- Logoped
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 67

 • Cecilia Stavert - Samordnare Skoldatatek
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-12518

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se