• Minimera Visa
  2021-01-20
  Störningar dricksvattnet i Hovmantorp
  Meddelande: Under torsdagen den 21 januari kommer det förekomma störningar i drick... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elevhälsa

Elevhälsa

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en samlad organisation för elevhälsan. Elevhälsans arbete bedrivs utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Elevhälsan

Elevhälsan står för insatser av fyra olika slag:

 • Specialpedagogiska (specialpedagoger)
 • Psykologiska (skolpsykolog)
 • Psykosociala (kuratorer)
 • Medicinska (skolsköterska, skolläkare, logoped)


De olika professionerna samverkar med varandra och arbetar direkt med eleven och hans eller hennes familj samt med personalen inom skolan.

Varje skola har ett eget elevhälsoteam och har tillgång till de olika professionerna.

Sammanhållen journalföring

Lessebo kommuns skolhälsovård och Region Kronoberg (Landstinget) samarbetar genom så kallad sammanhållen journalföring, för en säkrare och effektivare vård. Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom skolhälsovården har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Region Kronobergs patientjournal. Region Kronoberg har också samma möjlighet att ta del av skolhälsovårdens uppgifter.

Följande enheter publiceras inte i den sammanhållna journalföringen.

 • Auroramottagningen
 • Barn och ungdomspsykiatriska kliniken
 • Ekeliden
 • Friskolorna i Växjö kommun
 • Kvinnokliniken Växjö - diagnoser före Cosmic (2004)
 • Rättspsykiatriska regionkliniken
 • Sesam-mottagningen Ljungby
 • Sesam-mottagningen Växjö
 • STI-mottagning Växjö
 • Ungdomsmottagning Växjö
 • Vuxenpsykiatri Kronoberg

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring men då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och ungdomar under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. Vårdnadshavare kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Loggkontroll

När vårdpersonal läser en journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att veta om och när någon har läst din journal. Enligt patientdatalagen är vårdgivaren (Lessebo kommun) skyldig att göra loggkontroller. Lessebo kommun utför loggkontroller samt stickprov.  

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 27 april 2020
Publicerad: 2 november 2016 kl. 11.29

Lessebo i media

Centrala elevhälsan

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

 • Linda Nilsson - Specialpedagog riktad mot förskolan
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 12

 • Jonna Johansson Niemi - Central speciallärare - grundskolan
  Förvaltning/Avdelning: Barn - och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 073-7247202

 • Vivi Henrysdatter- Logoped
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 67

 • Cecilia Stavert - Samordnare Skoldatatek
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-12518

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se