Förskola och barnomsorg

Lessebo kommun har förskolor i Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. Förskolorna ligger i områden med närhet till fin natur.
Hos oss har vi inga långa köer till förskolan. Om du är i behov av förskoleplats får du det inom två månader efter det att du ansökt. Verksamheten bedrivs i form av förskola och riktar sig i första hand mot barn 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.

Förskolor på alla orter

I Lessebo finns två förskolor: Galaxen och Stallet, Stallet är sammanslagningen av förskolan Violen och förskolan Äventyret som genomfördes under hösten 2022. I Lessebo finns även förskolan Nallen som drivs av Läsebo föräldrakooperativ. I Hovmantorp finns tre förskolor: Prästkragen, Askungen och Tuvan. I Hovmantorp finns även den privata förskolan Norlandia Skogsbacken. I Kosta finns förskolan Edabacken och i Skruv finns förskolan Lilltorpet.

Är du i behov av plats?

Förskolorna i kommunen tar emot barn som är mellan ett och fem år. Om du är i behov av förskoleplats får du det inom två månader efter att du ansökt. Ansökningsblankett finns under E-tjänster.

Förskolans läroplan

Förskolan har en egen läroplan (LpFö 18). Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och är en pedagogisk verksamhet. Läroplanen utgår från en ansvarsfördelning där staten anger de övergripande målen och riktlinjerna för förskolan och kommunerna svarar för genomförandet.I förskolan ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet i verksamheten.

För regler och avgifter se vår broschyr Förskola & Fritidshem regler och taxa som du hittar under E-tjänster.

Lessebo kommun erbjuder även allmän förskola för 3-5 åringar. Barn erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år då det fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 5 december 2022
Publicerad: 23 november 2016 kl. 15.10

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Linda Bjälkenborn - Tf. Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se