Lessebo Gymnasieskola - tre introduktionsprogram

Lessebo gymnasieskola- Den lilla skolan med de stora möjligheterna

Lessebo gymnasieskola riktar sig till ungdomar med ofullständiga betyg från grundskolan. Här får man det stöd och den kunskap som behövs för att komma vidare till ett gymnasialt yrkesprogram eller teoretiskt program. Vi visar också på vägar mot ett arbete. Vi antar elever året om.

Skolan är liten, omkring 50 elever, och det är alltid nära till stöd och hjälp. Lärartätheten är hög och undervisningen håller hög kvalitet. Här finns handledare med olika språk och kompetenser, studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska och skolledning, allt under samma tak.

Skolan erbjuder ett brett utbud av teoretiska ämnen. Elevens studier är mycket flexibelt upplagda och stor hänsyn tas till individuella behov och önskemål. Studierna bedrivs vanligtvis på heltid, men både omfattning och innehåll kan anpassas till elevens förutsättningar. Möjlighet finns att kombinera teoretiska studier med praktik på en arbetsplats.

Skolan ligger mitt i Lessebo samhälle nära buss- och tågförbindelser.

Skolan erbjuder tre introduktionsprogram:

 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt val

 Språkintroduktion (IMS)
Programmet riktar sig till elever som saknar betyg i svenska som andra språk från grundskolan. Fokus ligger på svenska språket, men man läser också andra ämnen såsom engelska och matematik, so- och no-ämnen. Målet är att bli behörig till ett högskoleförberedande program eller yrkesprogram i gymnasieskolan.

Yrkesintroduktion (IMY)
Programmet riktar sig till elever som vill komma in på ett nationellt yrkesprogram eller få ett arbete. Teoretiska kurser kombineras med praktik inom olika yrkesområden: industri, restaurang, handel samt vård- och omsorg. Utbildningen sker i samarbete med arbetsgivare i kommunen.

Individuellt alternativ (IMA)
Programmet riktar sig till elever som behöver lite extra hjälp och med skolarbetet. Skolan anpassar studierna efter elevens behov och kan erbjuda enskild undervisning eller undervisning i liten grupp. Det finns också möjlighet till praktik och annat som motiverar och hjälper eleven vidare.

I vår utbildningsplan kan du läsa mer om Lessebo Gymnasieskola. , 173.9 kB.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Publicerad: 3 januari 2017 kl. 10.53

Gymnasieskola

 • Expedition Gymnasieskola
  Telefon: 0478-126 58

 • Daniel Abrehe - Studie- och yrkesvägledare
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 70

 • Anette Weidenmark - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-126 41
  E-post: anette.weidenmark2@lessebo.se

 • Mats Höglund- Biträdande rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-127 06

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se