Lov och ledigheter

Att gå på gymnasiet är en rättighet, men det är en frivillig skolform och du som nu har bestämt dig för att börja gymnasiet har också sagt ja till de regler skolan har och du har närvaroplikt.

Ledighet

Behöver du vara ledig mer tid än en enstaka lektion ansöker du i god tid. Innan du lämnar in ansökan ska en vårdnadshavare skriva under om du inte är myndig. Om ledigheten omfattar någon enstaka lektion vänder du dig till undervisande lärare, i övrigt vänder du dig till din mentor.

Frånvaro påverkar studiebidraget

Ditt studiebidrag får du för heltidsstudier. Om du inte sköter din närvaro riskerar du att få studiebidraget indraget.
I värsta fall kan det påverka hela familjens ekonomi; flerbarnstillägg, bostadsbidrag och andra bidrag kan minskas eller dras in helt.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Publicerad: 3 januari 2017 kl. 11.37

Gymnasieskola

 • Expedition Gymnasieskola
  Telefon: 0478-126 58

 • Daniel Abrehe - Studie- och yrkesvägledare
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 70

 • Anette Weidenmark - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-126 41
  E-post: anette.weidenmark2@lessebo.se

 • Mats Höglund- Biträdande rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-127 06

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se